Výrobce

BIOTTER

BIOTTER
Ať můžete zase volně dýchat!

Inhalátory Biotter může dle indikace předepsat pneumolog, alergolog, ORL nebo pediatr.
​Jsou vhodné jako vysoce účinná léčba, jsou neinvazivní, bez nežádoucích účinků, vhodné pro všechny věkové kategorie (při inhalaci není vyžadovaná koordinace vdechu a výdechu).
Jsou vhodné pro akutní stavy (v ranné fázi může pomoci nemocnému vyhnout se léčbě antibiotiky, zkrátit čas trvání nemoci a výrazně zklidnit projevy nemoci), chronická onemocnění (významně podporuje léčbu), doléčení a regeneraci dýchacích cest(vhodná i pro postcovidové stavy) a prevenci onemocnění dýchacích cest.

Pokud vám lékař zdravotnické pomůcky nepředepíše, můžete si je objednat u nás sami.
 
BIOTTER